Regulamin
 1. Definicje
  1. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://spankalot.com
  2. Administrator – podmiot będący właścicielem serwisu: Nazwa Firmy:
  3. Login – Indywidualny ciąg znaków stworzony przez użytkownika w trakcie procesu rejestracji
  4. Twórca – Użytkownik z dodatkowo zweryfikowanym kontem w celu sprzedaży treści dostępnych w albumach i profilu
  5. Operator Płatności - Stripe Inc., firma zarejestrowana w San Francisco, 510 Townsend Street, CA 94103 USA oraz HotPay, EPŁATNOŚCI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. 27-stycznia 9, Andrychów, 34-120. KRS: 0000655383, Nip: 5512627897, REGON: 366165170
  6. Opłaty – Płatności wnoszone przez użytkowników na rzecz twórców
  7. Album – funkcja pozwalająca Twórcy na oferowanie treści objętych opłatą
  8. Regulamin – niniejszy dokument
  9. Rejestracja – proces założenia konta użytkownika
  10. Treści – materiały oraz treści zamieszczane przez twórcę
  11. Usługi płatności – Usługi oferowane przez operatora płatności
  12. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
  13. VIP – Funkcja serwisu dostępna dla Twórcy pozwalająca wyróżnić się i być bardziej widocznym w serwisie
  14. Żeton - wewnętrzna waluta serwisu
 2. Postanowienia wstępne
  1. Świadczącym usługi jest właściciel Serwisu – , zwany dalej Administratorem.
  2. Korzystając z serwisu oświadczasz, że przeczytałeś/aś, zrozumiałeś/aś i akceptujesz warunki zawarte w regulaminie.
  3. Z serwisu mogą korzystać osoby wyłącznie pełnoletnie, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Administratorem Danych, podanych przez Użytkownika jest wyłącznie Właściciel Serwisu.
  5. Do korzystania z Serwisu, w tym do rejestracji konta niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu oraz przeglądarką internetową oraz skrzynki pocztowej e-mail do aktywacji konta.
 3. Usługi Świadczone w ramach serwisu
  1. Treści oferowane przez Twórcę mają charakter wyłącznie cyfrowy w formie tekstów, grafik, zdjęć, plików dźwiękowych oraz plików video.
  2. Twórca podczas publikacji materiałów powinien je opisać w sposób oddający ich rzeczywisty charakter.
  3. Twórca publikując materiały oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do tych treści.
  4. Użytkownik jest uprawiony tylko i wyłącznie do zapoznania się z materiałami Twórców. Nie może ich powielać, kopiować ani przekazywać osobom trzecim.
 4. Prawa Własnościowe Materiałów, Treści
  1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich publikowanych materiałów oraz treści i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o stosowności materiałów.
  3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów zamieszonych w serwisie.
  4. Administrator może zażądać od Twórcy potwierdzenia autentyczności dodanych materiałów.
 5. Działania niedozwolone
  Za działania niedozwolone uznaje się:
  1. Publikowanie materiałów naruszających prawa autorskie lub znaki towarowe.
  2. Publikowanie treści oraz materiałów obraźliwych lub szkodliwych.
  3. Oferowanie spotkań sponsorowanych.
  4. Promowania zewnętrznych stron internetowych.
  5. Udostępnianie konta osobom trzecim.
  6. Zachęcania oraz Rozliczania się pomiędzy użytkownikiem i twórcą poza serwisem z pominięciem operatora płatności.
  7. Publikowania treści o charakterze pornograficznym, za wyjątkiem treści odpłatnych.
 6. Blokada lub usuniecie konta
  1. Administrator może zablokować lub usunąć konto użytkownika w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia regulaminu.
  2. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto w każdej chwili.
  3. Administrator może czasowo zablokować konto twórcy do czasu dodatkowej weryfikacji.
 7. Płatności
  1. Wszelkie płatności dokonywane w serwisie są bezgotówkowe za pośrednictwem operatora płatności.
  2. Operator płatności może doliczyć prowizję do transakcji.
  3. Administrator może odmówić lub wstrzymać wypłatę środków dla Twórcy w przypadku gdy:
  a) Twórca w rażący sposób łamie regulamin
  b) Twórca korzysta z materiałów osób trzecich
  4. Żeton - wewnętrzna waluta serwisu. W przypadku zlecenia wypłaty 10 żetonów odpowiada 1 PLN.
 8. Dane osobowe
  Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, w tym prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, określone zostały w "Polityce Prywatności" dostępnej na stronie Serwisu pod adresem https://www.spankalot.com/privacy
 9. Zmiany regulaminu
  Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu na potrzebny rozwoju serwisu, infrastruktury.
 10. Reklamacje i spory
  1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji dotyczących działania serwisu oraz materiałów oferowanych przez Twórców.
  2. W celu zgłoszenia konkretnego materiału należy wybrać opcję „zgłoś” dostępną w każdym poście.
  3. W celu innych reklamacji, sporów prosimy o kontakt na adres: modelsplatformpl@gmail.com w terminie 7 dni od wystąpienia problemu. Zgłoszenie powinno wymagać szczegóły dotyczące problemu.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.